Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

WestRiverLineDance

Westriver Linedance

 

Termer och Steg beskrivningar på Engelska

Nedan finns några av de vanligaste på Svenska .

A

APPELJACKS (Höger)

Stå med fötterna brevid varandra.

1. Ha vikten på vänster trampdyna och höger häl, vrid vänster häl ut åt vänster samtidigt som du vrider höger tå åt höger.

2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.

APPELJACKS   (Vänster)

Stå med fötterna brevid varandra

1.Ha vikten på höger trampdyna och vänster häl, vrid höger häl åt höger och vänster tå åt vänster.

2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.

 

B

BRUSH

Gör en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.

BUMP

Vickande höftrörelse åt något håll.

C

CHARLESTON

Görs på 4 takter

1. Peka med höger tå framåt.

2. Sätt ned höger fot stax bakom vänster.

3. Peka med vänster tå bakåt.

4. Sätt tillbaka vänster fot i dess utgångsläge.

COASTER CROSS (Höger)

1. Kliv bak med höger fot.

&. Sätt vänster fot intill och lägg över vikten på vänster fot.

2. Korsa höger fot farmför vänster fot.

 

COASTERSTEP (Höger)

1. kliv bak med höger fot

&. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot.

2. Kliv fram med höger fot.

COASTERSTEP (Vänster)

1. Kliv bak med vänster fot.

&. Sätt höger fot intill vänster och lägg vikten på höger fot.

2. kliv fram med vänster fot.

CROSS ROCK

1. Sätt ned och korsa höger fot framför vänster och gunga framåt

2. Gunga tillbaka på vänster fot.

CROSS SHUFFLE

Ex. åt höger ( liknar en vanlig shuffle, men med korsande ben)

1. Korsa vänster fot över höger.

& Dra höger fot intill vänster fot.

2. Forsätt åt höger med vänster fot.

CROSS UNWIND ½ TURN

1. Korsa ex. vänster fot bakom höger ( Böj lite på knäna)

2. Vrid ett ½ varv åt vänster och räta ut benen.

 

F

FLICK

 Spark bakåt eller åt sidan

FREEZE

Stanna upp i den senaste rörelsen.

 

G

GRAPEVINE även kallad VINE

höger

1. Gå till höger med höger fot.

2. Sätt Vänster fot lite bakom höger

3. Gå till höger med höger fot.

en grapevine kan avslutas olika. ex. Scuff, Touch eller Kick.

H

HEEL BALL CHANGE

Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt

1. Sätt fram höger häl.

&. Sätt ner höger fot brevid vänster

2. lägg över vikten till vänster fot.

HEEL JACK

&. gå snett bakåt med höger fot

1. Sätt fram vänster häl.

&. Ta tillbaka vänster fot till utgångsläget och lägg vikten på vänster.

2. Toucha höger fot intill vänster.

HEEL GRIND

Med hälen i golvet flyttas framfoten från ena sidan till den andra sidan

HEEL SWITCHES

 1. Sätt höger häl framåt

&. Sätt höger fot intill vänster och lägg vikten på höger fot.

2. Sätt ut vänster häl.

HEEL TAP

Stå med trampdynan i golvet och släpp ner hälen en´eller upprepande gånger i golvet

HIP BUMP

Att lägga över vikten på den ena höften.

HIP ROLLS

Rulla med höfterna med eller motsols.

HITCH

Dra upp benet framför dig med böjt knä.

HOLD

Håll stilla en takt.

HOOK

Att korsa ena foten framför andra knät.

J

JAZZ BOX

1. Gå fram och korsa höger fot över den vänstra.

2. Gå bak med vänster fot.

3. Sätt ut höger fot åt höger.

4. Sätt vänster fot åt vänster.

(det förekommer även att man startar med vänster fot över höger)

JUMPING JACKS

1. Hoppa isär med fötterna

2. Hoppa i kors med fötterna.

 

K

KICK

En liten spark med rakt ben.

KICK BALL CHANGE ( höger)

1. Kicka framåt med höger fot.

&. Sätt ned H fot intill V fot.

2. Lägg vikten på V fot.

L

LOCK STEP (H fram)

1. Gå fram med H fot.

2. Dra V fot mot H fot och sätt den bakom H fot.

LOCK SHUFFLE (H fram)

1. Gå fram med H fot.

&. Dra V fot mot H fot och sätt den bakom.

2. Gå fram med H fot.

 

 

M

MAMBO STEP (Höger)

1. Gå till H och lägg vikten på H fot.

&. Lägg tillbaka vikten på V Fot.

2. Sätt H fot intill V fot.

MONTEREY ½ TURN

1. Sätt ut H fot till H.

2. Dra in H fot intill V fot samtidigt som du vrider ett varv åt H på V fot.

3. Sätt ut V fot till V

4. Sätt V fot intill H fot.

 

P

PADDLE  TURNS

Ha vikten på V fot hela tiden

&. Stå med vikten på V fot vänd 1/4 åt V och dra upp H knä i en hitch

1. Peka ut med H fot åt H.

&. Vänd 1/4 åt V och dra upp knät i en hitch

2. Peka ut H fot åt H.

PIGEON TOES ( HEEL SPLIT)

Starta med vikten jämt fördelad mellan fötterna

1. Gå upp på tå och sära på hälarna

2. Sätt ihop hälarna och sätt ned hälarna på golvet

PIVOT  Se Step Turn

POINT

Peka åt något håll med framfoten

R

ROLLING FULL TURN (Höger)

1. Gå till H med H fot och vänd 1/4 åt H

2. Vänd ytterligare 1/4 och sätt ut V fot åt V

3. Vänd ½ Varv och sätt ut H fot åt H.

4. Sätt V fot intill H fot.

ROCK STEP ( H fram)

1. Ta ett steg fram på H fot och lägg samtidigt över vikten till H fot.

2. Lägg vikten på V fot.

RUMBA BOX

( Kan även startas åt höger och framåt)

1. Gå till V med V fot

2. Sätt H fot intill V fot.

3. Gå fram med V fot

4. Håll

5. Gå åt H med  H

6. Sätt V fot intill H

7. Gå bak med H

8. Håll

S

SAILOR STEP ( H )

1. Korsa H fot bakom V

&. Gå till V  med V fot.

2. Sätt H fot intill V

SCUFF

Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet.

"Klacka" gärna i så det låter.

SHUFFLE
( kan göras både framåt eller bakåt både med Höger eller Vänster)

1. Gå fram med H fot.

&. Dra fram V fot intill  H och lägg över vikten på V

2. Gå fram med H fot.

SLAP

Slå handen på någon kroppsdel ex. knä, fot eller höft.

STEP TURN ( PIVOT)

1. Gå fram på ex H fot

2. Vänd ett ½ eller 1/4 åt  V

Går man fram på V vänder man åt H

STOMP

Stampa i golvet med hela foten 

T- V- W

TOUCH

Nudda foten i golvet utan att lägga över vikten till den

TWINKLE ( vals)

1. Korsa V över H

2. Gå till H Med H

3. Sätt V fot intill H

VINE   Se Grapevine

WEAVE ( H)

1. Korsa V över H

2. Gå till H med H

3. Korsa V bakom H

4. Gå till H med H